BEZMAKSAS PIEGĀDE VISĀ LATVIJĀ

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR MUMS

Mēs priecājamies, ka apmeklējat mūsu interneta veikalu mājaslapā www.perlacamill.com un vēlam Jums patīkamu iepirkšanos. Lai izmantotu šo interneta veikalu un veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties, izlasiet un apstipriniet zemāk pievienotos lietošanas noteikumus.

Interneta veikala īpašnieks ir SIA “Ambrella holding”, reģistrēts Latvijas Republikā, reģistrācijas Nr.40203168333, juridiskā adrese: Doņu iela 1, Ragaciems, Lapmežciema pag., Tukuma nov., LV-3118, Latvija (turpmāk – Pārdevējs) ). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi saistībā ar lietošanas noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums rakstot e-pastu uz [email protected]. Ja nav norādīts citādi, viss vietnē publicētais saturs ir SIA “Ambrella holding” privātīpašums. Visas tiesības ir aizsargātas.

2. KĀ VEIKT PIRKUMU MŪSU INTERNETA VEIKALĀ

Atrodiet produktus, ko vēlaties iegādāties, un spiediet uz groza ikonas – visi produkti un to summas, kurus esat izvēlējušies iegādāties, redzami lapas augšējā labajā stūrī. Uzpiežot uz groza, nokļūsiet sadaļā Mans grozs.

Informējam, ka mājaslapā esam centušies pēc iespējas precīzāk attēlot piedāvāto produktu krāsas, taču, iespējams, ka krāsas, ko redzat Jūs, var nedaudz atšķirties atkarībā no Jūsu datora monitora izšķirtspējas. Šī iemesla dēļ nevaram garantēt, ka Jūsu monitora attēlotās krāsas būs precīzas.

 • Ja vēlaties pirkt vairākus viena produkta veidus – vairākkārt noklikšķiniet uz produktam pievienotās groza ikonas vai pievienojiet produktu skaitu sadaļā Mans grozs;
 • ja vēlaties iegādāties vēl citus produktus, atgriezieties sadaļā Produkti un turpiniet iepirkties, pievienojot tos grozam;
 • ja esat pārdomājuši un kādu no produktiem nevēlaties iegādāties, noņemiet to sadaļā Mans grozs;
 • ja pirkuma grozs ir nokomplektēts un esiet gatavs iegādei, spiediet Noformēt pasūtījumu.

Šajā solī jāievada informācija (maksājuma rekvizīti, kontaktinformācija), kura nepieciešama, lai varam izrakstīt rēķinu un piegādāt preci. Pārbaudiet visu ievadīto informāciju un turpiniet sesiju, lai veiktu pirkuma apmaksu.

Šajā solī izvēlieties apmaksas veidu:

 • maksājums ar kredītkarti;
 • maksājums ar internetbanku.

Lūdzu, norādiet, ja rēķina adrese atšķiras no piegādes adreses. Pārbaudiet visu informāciju un pabeidziet pirkuma noformēšanu.

Paldies! Pasūtījums ir veiksmīgi noformēts.

3. SAISTĪBAS:

Iepirkšanās kārtību interneta veikalā www.perlacamill.com nosaka LR 2014. gada 20. maija LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

3.1. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Atteikuma tiesības ir tiesības jums noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no distances līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Jūs variet izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad esat saņēmis preci vai preces (preču) daļu. Jums ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci Pārdevējam. Preces atgriešanai Jums būs nepieciešams rēķins vai pirkuma apliecinājums. Preces atgriešanas gadījumā visa par preci veiktā samaksa tiek atgriezta.

Atteikuma nosūtīšana noteiktā 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo jūs no jebkurām līgumsaistībām, izņemot maksas, kas saistītas ar preču vai lietas atdošanu atpakaļ ražotājam, Pārdevējam. Ja jūs izmantojat atteikuma tiesības 14 dienu laikā atgriezt preci, Jūs sedzat visus ar piegādi saistītos izdevumus. Preču cenas norādītas EUR, tajā skaitā ar iekļautu PVN 21%.

Jūs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, esat atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt jums tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr jūs neesat preci atgriezis vai Pārdevējs saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota vai nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti). Jūs esat atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā. Prece ir jāatgriež pilnā tās komplektācijā un oriģinālajā iepakojumā, kā arī bez vizuāliem bojājumiem (saplēsta, netīra, nēsāta prece, bojāts iepakojums u.c.) – pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības preci atpakaļ nepieņemt. Uzsākot iegādātās preces lietošanu, jūs apliecināt, ka tā atbilst pasūtītajai un vairs nevar tikt atgriezta. Preču aprakstiem un attēliem ir informatīva nozīme.

Jūsu pienākums ir 7 kalendāro dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci (ja prece ir saņemta). Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt jums to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.

Jūs zaudējat atteikuma tiesības, ja esat atvēris preces iepakojumu, vai ja par atteikuma tiesību izmantošanu nav paziņots 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas.

3.2. PRECES ATPAKAĻ ATDOŠANAS TIESĪBAS

Preču atpakaļatdošanas noteikumi ietver tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, un Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likumu”.

Jums nav pienākums pieņemt preci, ja:

 • prece ir piegādāta, Jums neizdarot pasūtījumu;
 • prece neatbilst līguma noteikumiem;
 • prece neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām;
 • prece nav derīga mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
 • prece neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā Pārdevējs uzrādījis;
 • par preci sniegta maldinoša, nepatiesa informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam;
 • prece ir bojāta (produkts izkļuvis no tam paredzētā iepakojuma, produkta iekšējais vai ārējais iepakojums ir acīmredzami bojāts).

Ja Jums pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, jūs esat tiesīgs pieprasīt Pārdevējam, nosūtot e-pastu uz [email protected], lai īstenotu kādu no šādām darbībām: aizstāt preci ar tādu pašu vai līdzvērtīgu produktu; atcelt līgumu un atmaksāt par preci samaksāto summu.

Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības Jums.

Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Jūsu iespējas izmantot preci, Jūs nevarat prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Ja Pārdevējs nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, viņš par to informēs Jūs un atmaksās Jums visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs saņēmis jūsu pasūtījumu.

4. PRIVĀTUMS

Vietnes datu apstrādi veic SIA “Ambrella holding”. Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt klientu reģistrāciju, autorizāciju, tirdzniecības un piegādes pakalpojumu sniegšanu un pieprasītās informācijas izsūtīšanu. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Mēs uzņemamies atbildību par visu personīgo infomāciju (Jūsu vārdu, adresi, e-pastu, telefona numuru u.c.), kuru Jūs mums atklājat, un tā netiks nodota trešajām personām. Visa informācija, kuru Jūs mums sniedzat, tiek novietota mūsu drošajos serveros un vienmēr būs drošībā, jo mēs uzturam stingrus datu drošības standartus.

SIA “Ambrella holding” ir pienākums likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus tikai valsts un pašvaldību amatpersonām, kā arī likumā noteiktajos gadījumos izpaust klienta personas informāciju. SIA “Ambrella holding” īsteno visus pasākumus, lai nodrošinātu personas informācijas drošību, aizsargātu to pret zādzību, nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī nesankcionētu piekļuvi, izpaušanu, grozīšanu un sabojāšanu.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu interneta veikalā www.perlacamill.com, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības Jums. Iepriekšminētajā gadījumā, pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama. Jūs, kā klients piekrītat personas datu apstrādei.

5. PIEGĀDES NOTEIKUMI:

Piegāde tiek nodrošināta caur SIA DPD Latvija – preču piegāde ar kurjeru līdz durvīm. Piegādes summa tiek aprēķināta atkarībā no konkrētā pasūtījuma.

5.1. PIEGĀDES LAIKS

Pasūtījumus izsūtām 2-5 dienu laikā kopš pasūtījuma izdarīšanas brīža (brīvdienās un Latvijas Republikas Valsts svētku dienās pasūtījumi netiek piegādāti). Pasūtījumu piegādes laiks Latvijas teritorijā ir 2–4 dienas kopš pasūtījuma izsūtīšanas brīža, taču ārpus Latvijas teritorijas piegādes laiks ir 7-14 dienas. Izpārdošanas laikā noformēto pasūtījumu piegāde var aizņemt vairāk laika nekā parasti, Latvijā 4-10 dienas, ārpus Latvijas teritorijas 10-21 diena.

Lūdzu, ņemiet vērā:

 • Piegādes tiek veiktas darba dienās, laikā no 9:00 līdz 18:00. Lūdzu, norādiet tādu saņemšanas adresi, kurā varēsiet atrasties un saņemt pasūtījumu darba dienas laikā.
 • Piegādes adresei jābūt iespējami detalizētai. Jānorāda visa vajadzīgā papildinformācija, piemēram, durvju kods, lai kurjers varētu veikt piegādi solītajā laikā. Ja adrese ir nepareiza vai neprecīza, piegādes laiks var tikt pagarināts.
 • Noteikti jānorāda pareizs tālruņa numurs.
 • Piegādes brīdī kurjeram ir tiesības pieprasīt personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību), lai pārbaudītu saņēmēja identitāti un ierakstītu dokumenta numura pēdējos 5 ciparus.
 • Neskatoties uz to, ka saprāta robežās darām visu iespējamo, lai nodrošinātu pasūtījuma piegādi noteiktajā laikā, dažreiz ir iespējami kavējumi. Ja piegāde kavējas kādas nepārvaramas varas vai trešo pušu izraisītu apstākļu dēļ, Jūs tiksiet informēts par piegādes kavēšanos, saņemot informatīvu e-pastu. Per La Camill nav atbildīgi par muitošanas procedūrām.

5.2. PIEGĀDES IZMAKSAS

PIEGĀDES IZMAKSAS:

 • Piegāde Latvijā 5€
 • Piegāde Baltijas valstīs – 10 €
 • Piegāde Eiropā (izņemot Latviju un Baltijas valstis) 25€
 • Piegāde ārpus Eiropas 45€

Jautājumus, kas saistīti ar pasūtījumu piegādi, lūdzam sūtīt uz e-pastu: [email protected] un mēs centīsimies atbildēt pēc iespējas ātrāk, bet, vēlākais, 2 darba dienu laikā.

6. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA:

 • Preču cenas un piegādes izmaksas norādītas EUR, tajā skaitā ar iekļautu PVN 21%.
 • Pircējs veic Pasūtījuma apmaksu izvēloties sev ērtāko veidu:
  • maksājumu ar karti;
  • maksājumu ar savu interneta banku.

Pasūtījums tiek apstiprināts un izsūtīts, kad nauda saņemta Pārdevēja kontā vai maksāšanas sistēmā.

Preces piegāde tiek organizēta tikai, ja Pārdevējam ir iespējams pārliecināties par samaksas saņemšanu.

7. AUTORTIESĪBAS:

Visa teksta informācija un grafiskie attēli vietnē www.perlacamill.com ir Pārdevēja (SIA “Ambrella holding”) un/vai tā piegādātāju īpašums.

Vietnē www.perlacamill.com sniegto materiālu pārpublicēšana un to demonstrēšana un izplatīšana jebkādā veidā, tostarp tulkotajās versijās, ir atļauta tikai ar Pārdevēja (SIA “Ambrella holding”) rakstisku atļauju. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected]

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Ja saistībā ar noslēgto distances līgumu un mājas lapas www.perlacamill.com rodas strīds, visas šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās tiesības un pienākumus, kā arī visas darbības to ietvaros regulē Latvijas Republikas likumi tādā apmērā, it kā šie noteikumi un nosacījumi būtu Latvijā pilnībā noslēgts un pilnībā pildīts līgums. Puses ar šo apliecina, ka visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz mājas lapas www.perlacamill.com apmeklējumu, vai rodas saistībā ar šī distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, tās centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās. Ja puses nespēj izšķirt radušos strīdu miermīlīgās pārrunās, tās nodod visus strīdus, domstarpības vai pretenzijas izskatīšanai kādā no Latvijas Republikas tiesām. Ja starp pusēm rodas strīds par to, vai noslēgtajā līgumā ietvertie noteikumi ir netaisnīgi, jebkurai no līgumslēdzēja pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet jums ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Ja starp pusēm rodas strīds par fizisko personu datu aizsardzības jautājumiem, jebkurai no līgumslēdzējām pusēm ir tiesības vērsties šajā punktā noteiktajā tiesā, bet jums ir tiesības vērsties arī Datu valsts inspekcijā.

9. CITI NOTEIKUMI

Veicot pirkumu vietnē www.perlacamill.com, jūs apstiprināt, ka piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, tostarp piekrītat, ka šie noteikumi veido visu pašreizējo līgumu starp Pārdevēju un jums par vietnes www.perlacamill.com un tā saturu.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām.

Jautājumu, ieteikumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Ambrella holding” komandu pa e-pastu: [email protected]. Atbildēsim pēc iespējas ātrāk un atrisināsim jebkuru problēmu, lai garantētu Jums patīkamu iepirkšanos mūsu interneta veikalā!

Shopping Cart
0
  0
  Jūsu grozs
  Jūsu grozs ir tukšsReturn to Shop
  Scroll to Top